Hva er det?
Israel står overfor vitale utfordringer. Sin rett til å eksistere opprettholdes takket være et effektiv forsvar: IDF (Israeli defense force, Tsahal på hebraisk). Gjennom Sar-Els programmer kan alle som står for Israels rett til å eksistere bidra til landets forsvar ved å arbeide frivillig på en armebase.

Hva gjør jeg?
Frivillige som arbeider på en armebase medvirker til at forsvaret sparer betydelige beløp som eller ville ha blitt betalt i lønn til sivile ansatte i forsvaret. En annen men ikke ubetydelig følge av de frivilliges arbeid er følelsen av samhold og medtanke som arbeidet gir både soldater og sivile i Israel. Det betyr noe å oppleve at folk i andre land føler så mye for Israel at man betaler for å komme til Israel og bruke sin ferie til arbeide for Israels eksistens.

Kom og opplev Israel og Israels forsvar "innenfra".
Arbeidet som frivillig i det israelske forsvaret gir deg en unik mulighet til å lære Israel og den jevne israeler å kjenne på en helt annen måte enn det som er mulig for en vanlig turist: All ungdom mellom 18 og 20 tjenestegjør i IDF, de skal du treffe der borte. Fellesskapet med andre frivillige fra hele verden fra vidt forskjelllige bakgrunner gir deg også en sjelden anledning til å stifte varig vennskap over kulturelle og geografiske grenser.

 

Nyheter

 

Vi har svært mange frivillige i 22. oktober og 12. november gruppene. Dette betyr at vårt hostel i Jaffa, Bait Oded, vil være relaltivt fullt belagt i denne perioden. Man kan derfor ikke vente å få plass på Bait Oded i disse helgene, og man bør forberede seg på at du må ordne med logi andre steder hvis du vil være i Tel Aviv i de aktuelle helgene.

Les mer..

12. november-gruppene er nå stengt og kan ikke ta i mot flere deltakere. Første mulig gruppe er nå 3. desember (ordinær 3-ukers gruppe).

NB: Som en hovedregel må vi ha søknadspapirer senest 6 - 7 uker før valgt gruppe starter.

Les mer..


General Aharon Davidi, Sar-Els stifter, døde den 11. februar 2012.

Les mer..

Sar-El i Tel Aviv har bedt meg om å minne frivillige om at de må huske å ta med kredittkort. Sar-El har hatt flere tilfeller i det siste med frivillige som har besøkt sykehus men ikke hatt mulighet for å betale for seg.

Les mer..


Vær oppmerksom på at det kan bli MEGET dyrt å surfe på internett med mobilen i Israel, hvis du ikke benytter deg av et gratis trådløst nett på f.eks. hotell eller kafé. Det kan lett bli mange tusen kroner om dagen hvis du surfer kritikkløst. Les et skrekkens eksempel her: http://www.dinside.no/884091/surfet-for-150000-kroner-i-tyrkia .

Les mer..

Sheruit Le'Israel, forkortet Sar-El («tjeneste for Israel»), er en israelsk stiftelse som i nært samarbeid med det israelske forsvaret (IDF) organiserer programmer for frivillig arbeid i det israelske forsvaret.

Sheruit Le'Israel, forkortet Sar-El («tjeneste for Israel»), er en israelsk stiftelse som i nært samarbeid med det israelske forsvaret (IDF) organiserer programmer for frivillig arbeid i det israelske forsvaret.

Les mer..


 

Sar-EL Norge - Volunteers for ISRAEL