Skandinaver i min gruppe?

Er det andre fra Skandinavia med i min gruppe (pr. 04.10.2013)?

 

 

20. oktober 2013: 2 fra Sverige, 4 fra Norge

 

 

10. november 2013: 1 fra Norge