Hvordan søker man?

Hvis du ønsker å delta som frivillig på et av Sar-Els programmer må du fylle ut søknadsskjemaet vårt (4 sider), eller fylle ut søknadsskjemaet på web.

Legeattest-delen må fylles ut av din fastlege. Søknadsskjema laster du ned her:

Søknadsskjema Norsk er med norske og engelse ledetekster.


Ferdig utfylte skjemaer sender du til Sar-El Norge, c/o Advokat Torger Dahl, Postboks 6644 St. Olavs plass, 0129 Oslo.

 

Merk at jeg MÅ ha søknadspapirer senest 3 uker før gruppen du har valgt starter.  Hvis legeattesten (side 3. og 4. i søknadsskjemaet) ikke er klar når det er 3 uker igjen til gruppen starter, kan denne ettersendes. Deltakelse på gruppen forutsetter da at legeattesten er positiv.

Husk også at du skal ha med 3 kopier av det fullstendige skjemaet til Israel!

Sammen med skjemaet må du legge ved  kopi av siden i ditt pass med bilde og passnummer, samt kopi av gyldig reiseforsikringsbevis/kort.

Det er en forutsetning at alle søkere kan intervjues. Tatt i betraktning de lange reiseavstandene i Skandinavia, kan dette skje pr. telefon for de av dere som bor så langt fra Oslo at reisen hit blir for kostbar. Ta kontakt med Sar-El Norge for avtale av tid og sted for intervju.

Samtidig må du sende søknadsgebyret på kr. 500 + mva, til sammen kr. 625, til Sar-El Norge v/advokat Torger Dahl, konto 8101.16.91056. Gebyret returneres ikke selv om du skulle trekke deg eller det av andre grunner ikke skulle bli noe av din reise til Israel. Sender du penger fra Sverige eller Danmark skal du ikke betale mva, så total gebyr er da NOK 600,-. inklusive bankgebyr. SWIFT og IBAN: SWIFT DABANO22 og IBAN NO0981011691056

 

Israel-0220002_utsnitt.jpg