Meninger

 
 
 
I siste Brennpunkt-programmet ”Hva drepte lillebror” som ble vist nylig, fortsetter NRK hva jeg oppfatter som sin vendetta mot Israel. Programmet om krigen i Gaza gir seg ut for å være en tilsynelatende objektiv reportasje om de grufulle hendingene innbyggere i Gaza ble utsatt for. Men etter min mening er det ikke noen tvil om at hensikten med programmet er å få seerne til å tro at Israel har begått krigsforbrytelser.

 

I likhet med Hamas bruker også NRK barn for å nå sine mål.  NRK bruker kynisk den brutale døden til en uskyldig 11 år gammel gutt til å forsterke inntrykket av at Israel har gjort seg skyldige i krigsforbrytelser. Meningen med programmet er opplagt at vi skal sitte igjen med det inntrykket at Israel med vilje har drepte den uskyldige gutten. At dette er NRKs mening bekreftes av følgende sitat fra NRKs egen artikkel om hvordan programmet ble laget: ”Vår undersøkelse har sannsynliggjort at to barn ble drept av et presisjonsvåpen, og det er så langt vi har bragt på det rene ikke noe som tyder på at presisjonsvåpenet rammet tilfeldig.” Meningen er klar: To barn ble drept av israelerne med hensikt. Dette vil NRK at vi skal tro.

 

Så hva er det NRK bygger sine beskyldninger mot Israel på? Jo, en påstand om at den 11 år gammel gutten med hensikt ble drept av en spikerakett avfyrt fra en israelsk drone (førerløst fly). En spikerakett får vi vite at er en rakett som styres mot målet. Det er ikke tilfeldig hvor slike raketter rammer, og denne får vi vite rammet den 11 år gamle gutten og hans fetter, og at dette var hensikten. Guttene var et bevisst mål. Det fremkommer klart av sitatet ovenfor at det er dette NRK mener.

 

NRK forsøker å sannsynliggjøre at drapet av guttene er en krigsforbrytelse, uten at programmet går noe inn på hvilke av krigens regler er brutt. Grunnlaget for NRKs påstander er en rekke mer eller mindre godt underbyggede påstander: For det første at det var en spikerakett som drepte gutten. Og i tilfelle det skulle være korrekt at guttene ble drept av en spikerakett, at det ikke var noen militære mål på taket der guttene lekte.

 

Når det gjelder det første punktet bruker NRK en person NRK betegner som ”våpenekspert” som sannhetsvitne. Vi får vite at våpeneksperten ” bekreftet at huset faktisk var rammet av en rakett”, og at han ”mener” at ” hustaket og de lekende barna var blitt rammet av en rakett skutt fra en drone”. Tilslutt får vi vite at våpeneksperten ”mener” at ” karakteristiske merker etter små kube-formede splinter tydet på at raketten var en presist styrt Spike-rakett.” Det er det hele: Våpeneksperten fastslår at taket der guttene lekte ble rammet av en ”presist styrt spikerakett”.  

 

Sentralt i NRKs sannsynliggjøring av at det var en styrt rakett som traff taket og drepte guttene er også restene av et kretskort eller noe lignende som skal være funnet på taket der guttene ble drept. NRK kan fortelle oss at dette er en ”våpendel fra eksplosjonen som drepte lillebror og fetteren.” Dette presenteres som et bevis for at det var en styrt rakett som traff taket. Som ytterligere bevis på at det var et styrt presisjonsvåpen som drepte guttene, får vi vite at NRK har vist ”deler fra et kretskort fra raketten som eksploderte” til en våpenekspert på Forsvarets forskningsinstitutt. Det er nå tydeligvis fastslått at det dreier seg om en del fra en israelsk rakett, uklart på hvilket grunnlag.  

 

Det var første skritt i sannsynliggjørelsen av Israels krigsforbrytelser. Det andre skrittet var å påvise at taket der guttene lekte ikke hadde noen militær verdi. Det er fort gjort: NRKs våpenekspert bare fastslår at ”huset til Ashraf, der ungene hadde lekt på hustaket, ikke hadde noen militær verdi.” Dette underbygger han med at taket var på et ”hus med legekontor og leiligheter langt fra krigssonen.” Det var det. Våpeneksperten drøfter ikke om det kanskje foregikk noen militær aktivitet på taket da det ble truffet. Var Hamas der? Ble det skutt fra taket? Det vår vi ikke vite noe om. For NRK rekker det at våpeneksperten fastslår at huset ikke hadde noen militær verdi.

 

Jeg vet ikke sannhetten bak guttens tragiske død. Jeg kan ikke hevde at han ikke ble drept av en israelsk rakett, og hvis han ble drept av en israelsk rakett, kan jeg ikke si noe sikkert om det var en styrt rakett, og hvorfor den i så fall ble styrt mot taket der guttene lekte. Men det er min mening at NRK egentlig ikke har noe grunnlag for å påstå at det var en rakett, og at den ble styrt mot guttene med hensikt.

 

NRK er smarte nok til å fortelle oss at svaret ikke er endelig, at undersøkelsene av funnene på taket ikke er ferdige. NRK skynder seg også med å forklare oss at det er ”vanskelig å med 100 prosent sikkerhet kunne fastslå hendelsesforløpet.” Men det forhindrer ikke NRK i å anføre at de har sannsynliggjort at vi står overfor en krigsforbrytelse.

 

For ytterligere å underbygge påstanden om at Israel med dette har begått krigsforbrytelser, kan NRK fortelle oss at det fra ”offisielt norsk hold” blir fastslått at det kan kalles terrorangrep hvis Israels hensikt i Gaza i det overveiende har vært å avskrekke lokalbefolkningen” (i følge NRK sitat fra Generaladvokaten for Forsvaret Arne Willy Dahl).

 

NRK tar videre Terje Lund, tidligere krigsadvokat for Sør-Norge, til inntekt for sine synspunkter. Lund siteres av NRK slik: ”Her ser vi hvordan en rakett helt klart ikke gikk tilfeldig ned på et tak, den ble bestemt styrt ned dit. Det er ikke akseptabelt at to barn blir drept på denne måten”. I tillegg trekker Lund paralleller mellom Israels krigføring og nazistenes represalier mot sivilbefolkningen i Norge under krigen. Det sier etter min mening alt om hva Lund mener i denne saken.

 

 

Det spørsmålet jeg sitter igjen med er hvorfor NRK engasjerer seg så sterkt når det er Israel som er en av partene. Hva er det med Israel som kan forklare dette voldsomme engasjementet og manglende objektivitet? Det er jo så mange grusomheter som foregår rundt om i verden. Hvorfor plukker NRK ut Israel? Hvor var NRKs engasjement da NATO terrorbombet Kosovo i 1999 og drepte vel så mange barn? Det er lett å danne seg en mening om årsaken til at NRK er så aggressive overfor Israel, men er det riktig? Uansett sitter vi igjen med mange til dels ubehagelige spørsmål.

 

Tilslutt vil jeg presisere at jeg bygger mine påstander i dette innlegget på hva NRK selv skriver på nrk.no på siden "Bak filmen: 'Hva drepte lillebror?". Videre er meningene jeg kommer med her helt og holdent mine egne private meninger, og representerer således ikke Sar-El eller gir seg ut for å være Sar-Els meninger.
 
 
 

 
 

Sar-EL Norge - Volunteers for ISRAEL