Egne norske grupper!

I år vil det bli arrangert to egne norske grupper med norske ledere. Første gruppen er fra 22. april til 10. mai. Den andre gruppen er fra 7. til 25. oktober.