Obs til de som er med i 22. oktober og 12. november 2017 gruppene

Vi har svært mange frivillige i 22. oktober og 12. november 2017 gruppene. Dette betyr at vårt hostel i Jaffa, Bait Oded, vil være relaltivt fullt belagt i denne perioden. Man kan derfor ikke vente å få plass på Bait Oded i disse helgene, og man bør forberede seg på at du må ordne med logi andre steder hvis du vil være i Tel Aviv i de aktuelle helgene.