November og desember 2017

12. november-gruppene er nå stengt og kan ikke ta i mot flere deltakere. Første mulig gruppe er nå 3. desember (ordinær 3-ukers gruppe).

NB: Som en hovedregel må vi ha søknadspapirer senest 6 - 7 uker før valgt gruppe starter.