Historikk

Sheruit Le’Israel, forkortet Sar-El («tjeneste for Israel»), er en israelsk stiftelse som i nært samarbeid med det israelske forsvaret organiserer programmer for frivillig arbeid i det israelske forsvaret.

 

Sar-El ble etablert sommeren 1982 av general Aharon Davidi (tidligere sjef for det israelske forsvarets fallskjerm- og infanterikorps). Som resultat av kampene i Libanon med påfølgende innkalling av reservemannskap, var det akutt mangel på arbeidskraft i kibuttzer på Golan ut over i 1982, og innhøstingen var i fare. Davidi klarte i løpet av få uker å skaffe 650 frivillige til å arbeide med innhøstingen på Golan.

 

Disse første frivillige følte sterkt for at det skulle være mulighet for å hjelpe Israel på denne måten også i fremtiden, og våren 1983 ble «Sar-El – nasjonalt prosjekt for frivillige for Israel» formelt dannet som en ikke-politisk og ikke-kommersiell organisasjon.

 

Siden den gang har frivillige fra hele verden deltatt i Sar-Els programmer på vedlikeholds- og logistikkbaser i forsvaret. Sar-El er i dag representert i ca 30 land (herunder Norge). Hvert år arbeider ca 5 000 frivilllige fra hele verden i IDF, og hovedtyngden av frivillige i Sar-El kommer fra USA og Frankrike.