Vanlige spurte spørsmål - FAQ

Hvor kort tid før en gruppe starter kan jeg søke?
Sar-El Norge må ha din søknad med alle opplysninger senest 2 uke før gruppen starter. Da gruppene starter på en søndag, og Sar-El Norge kontoret er stengt lørdag og søndager, må vi ha din søknad med alle opplysninger senest fredag morgen 2 uker før søndagen gruppen starter.

 

Hva menes med "forkynnelse"?
Et spørsmål jeg har fått noen ganger er som følger: I skjemaet "Forbehold og betingelser" står det blant annet: "Forkynnelse, bruk av alkohol og/eller narkotika/drugs og/eller all adferd som kan anses å representere en fare for person, eiendom eller sikkerhet, vil kunne føre til øyeblikkelig utestengelse/utkastelse fra videre deltakelse i Sar-Els programmer."

 


Hva menes det her med forkynnelse?
Med forkynnelse menes en hver form for oppførsel eller agerende som kan forstås eller oppfattes som et forsøk på å påvirke israelske soldater eller andre på basen i en kristen retning. Det israelske forsvaret er meget vare på dette punktet, og det skal ikke mye til før de reagerer. Bare det å legge fra seg kristen litteratur kan være nok.

 


Hva koster det å delta i et Sar-El program?
Følgende må du betale selv ved deltakelse som frivilling i et av Sar-Els programmer:

  • Søknadsgebyr på NOK 500
  • Flyreisen tur-retur Israel. Fra Norge koster dette fra ca NOK 3.600 til NOK 4.500, avhengig av flyselskap og tidspunkt.
  • Kost, losji og transport i Israel når du ikke er på basen. Du kan vanligvis ikke bo på basen i helgen, og må selv sørge for kost, losji og transport i de dagene. Tilsvarende hvis du kommer til Israel før gruppen din starter, eller blir i Israel etter at den slutter. Hotell og mat kan du få i alle prisklasser i Israel, så det blir vanskelig å si noe konkret her.


 
Kan jeg få lønnet arbeide i Sar-El?
Nei. Som frivillig får du ikke noe betaling for ditt arbeide på basen. Du får kost og losji, samt arbeidsuniform du kan bruke. Men ingen godtgjørelse ut over dette.

 


Kan jeg få ansettelse i det israelske forsvaret?

Nei. For å få lønnet arbeide i det israelske forsvaret må du flytte til Israel og ha gjennomgått Israelsk førstegangstjeneste.

 

Kan jeg få vite hvilken base jeg kommer på?
Nei, du får ikke vite hvilken base du kommer til før du reiser til Israel.

 

Kan jeg velge spesielle baser jeg kan komme på?
Nei, du kan ikke velge hvilken base du skal arbeide på. Sar-El plasserer deg på den basen der det går et program de ukene du er der.

 

Hva slags baser kommer jeg på?
Du kommer på vedlikeholds og logistikkbaser i det sentrale Israel.

 

Kan jeg risikere å komme på baser på Vestbredden eller i soner med krigsrisiko?
Nei. Du blir plassert på baser i Israel innenfor ”the green line”, det vil si grensene fra før 1967.

 

Kan jeg få en jobb hvor jeg får bruk for mine spesielle kvalifikasjoner?
Nei, du får ikke bruk for spesielle kvalifikasjoner. På basen kan du velge mellom de arbeidsoppgavene man trenger frivillige til på den spesielle basen.

 

Hva slags arbeid blir jeg satt til?
Du blir satt til ufaglært manuelt arbeid. Typisk er pakking av førstehjelputstyr, vareopptelling, kjøkkenarbeide, maling, enkelt reparasjonsarbeid og lignende.

 

Reiser man i grupper eller reiser man alene?
Vanligvis reiser man alene. Det er såpass få som reiser fra de skandinaviske land at man får sjelden følge, og man blir plassert i en engelsktalende gruppe. Hvis det skulle reise nok personer fra Norge til samme tid, kan vi lage en norsk gruppe.

 

Hvordan kommer jeg til basen?
Hvis du ankommer til Israel den dagen gruppen starter, blir du hentet på flyplassen utenfor Tel Aviv. Hvis du ankommer tidligere må du ringe Sar-El for avtale av sted og tid for oppmøte og transport til basen.

 

Kan jeg starte eller slutte midt i uken?

Nei, du kan bare starte i gruppen på de dagene som står oppført som startdatoer for gruppen. Men du kan forlate gruppen noen dager tidligere hvis du må det.

 

Hvor kort eller lenge varer gruppene?
Vanligvis varer gruppene 3 uker. Men det er mulig å være der bare 2 uker, noen ganger 1 uke, og opp til 3 måneder.

 

Er det lovlig å arbeide som frivillig i Sar-El?
Ja, det er fullt ut lovlig å arbeide som frivillig i Sar-El.Hvilke kvalifikasjoner kreves for frivillig arbeid i Sar-El?
Det holder med god helse, engelskkunnskaper og ønske om å hjelpe Israel.

 

Hvor gammel må jeg være for å arbeide som frivillig i Sar-El?
Du må ha være 17 år gammel. Men reiser du sammen med foreldre rekker det med at du er 15 år gammel.

 

Kan jeg bli for gammel til å arbeide som frivillig i Sar-El?
Nei, så lenge din lege skriver under på at du har god nok helse, kan du være så gammel du vil.

 

Hva med forsikring mens jeg arbeider i Sar-El?
Du må ha en vanlig norsk reiseforsikring som dekker medisinsk behandling i Israel, og hjemsendelse hvis det blir nødvendig.

 

Hva slags klær må jeg ha med?
Husk at du får arbeidsuniform til bruk når du jobber. Du må ta med klær til fritid og helgene. Klærne må være tilpasset årstiden, det vil si at fra forsommer til høst tar du med klær som til en god norsk sommer (også noe mer ”anstendige” klær hvis du skal besøke kirker etc). Senhøstes og om vinteren må du ha med varme klær og noe regntøy. Du må også ha med sko som er gode å gå i. Obs: Det er ikke alltid at man får soldatstøvler sammen med uniformen, derfor er det hensiktmessig å ta med beskyttende sko, som tåler en trøkk og ikke blir ødelagt av gjørme, vann, svett, støv og hardt arbeid på ujevnt dekke.
 

 

Hva med språk?
Du må kunne gjøre deg forstått på og forstå engelsk så du kan få med deg beskjeder og arbeidsinstrukser.


 
Hvordan spiser vi på basene?
Du spiser i messene på basen. Det kan være alt fra svære messehaller sammen med hundrevis av soldater, til små intime messer.

Du spiser en enkel frokost ved 7 tiden. Et varmt måltid ved 12 tiden, og et enkelt kaldt måltid ved 6 tiden.

Noen baser har kiosker og/eller fast food butikker hvor du kan kjøpe snacks og iskrem, og kanskje også noe annet godt å spise.
 

 
Hva gjør man i fritiden?
I fritiden gjør man stort sett det man vil, hvis det ikke er foredrag eller andre felles arrangementer. Disse forventes du å delta på, og som oftest er de både interessante og underholdende.

 Du må også regne med at du ikke får forlate basen om ettermiddagen uten å ha fått tillatelse først.Kan jeg reise til Petra i Jordan eller til Sinai i helgene?
Nei, så lenge du arbeider i Sar-El kan du ikke forlate Israel i helgene. Besøk til Petra eller lignende må du gjøre før eller etter programmet.

 

Er det noe jeg absolutt ikke kan gjøre mens jeg arbeider på basene?

  • Ja. Du kan ikke bruke alkohol eller andre rusmidler på basen. Narkotika er naturligvis strengt forbudt.
  • Misjonering eller opptreden som kan (mis)forstås som misjonering blir ikke blir tolerert på basene, og vil medføre at du blir kastet ut fra Sar-El med øyeblikkelig virkning. Dette gjelder også å etterlate litteratur på basen som kan oppfattes som misjonerende. .
  • Du kan ikke fotografere uten tillatelse på forhånd.
  • Du skal ikke diskutere politikk med soldatene på basen.


 

Er det noe jeg må gjøre mens jeg arbeider på basen?

  • Ja, du må vise respekt overfor befal og soldater på basen. Du må gjøre som ”dine” soldater sier. Du må vise respekt for flagget og delta på flaggheisingen om morgenen hvis det blir krevd av deg (og da må du huske å ta med lue/cap/hatt til å ha på hodet).
  • Du må ta hensyn til andre frivillige på basen, og ikke prate høyt etter sengetid.
 
 

Sar-EL Norge - Volunteers for ISRAEL